Hoạt động từ cơ sở » Khối quận » huyện
Ô Môn: Tuyên truyền an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên, học sinh quận
Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên và phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên về an toàn giao thông trong việc chủ động ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Đội Cảnh sát giao thông Công an quận tuyên truyền về an toàn giao thông
Ban Thường vụ Quận đoàn phối hợp Công an quận Ô Môn và Công ty TNHH Hồng Đức tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn quận Ô Môn năm 2018. Trong thời gian từ ngày 24/9/2018 đến 22/10/2018 tổ chức tuyên truyền 18 cuộc tại 07 phường, 04 trường THPT, 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, và 06 trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Ô Môn, có hơn 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh trong toàn quận tham dự.
Tại các buổi tuyên truyền, các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh được nghe cán bộ tuyên truyền của Đội Cảng sát giao thông Công an quận tuyền truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận; về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận, những hậu quả thương tâm do tai nạn giao thông gây ra, qua đó nhằm cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông; các quy tắc tham gia giao thông như: đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển xe, không chở quá tải, quá số người quy định, không vi phạm phần đường, làn đường và tránh vượt sai quy định đối với giao thông đường bộ; ý nghĩa của việc đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh thực hiện an toàn giao thông, văn hoá giao thông khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy.
Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh được Đội tuyên truyền và tập huấn lái xe an toàn của công ty TNHH Hồng Đức tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông và tặng 360 nón bản hiêm cho các bạn có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.
PHẠM HẬU
Video clip
Lượt Truy Cập
Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections